card
“БАЙГАЛИА ХАМГААЛАХАД БИДНИЙ ОРОЛЦОО” ЯВГАН  АЯЛЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“БАЙГАЛИА ХАМГААЛАХАД БИДНИЙ ОРОЛЦОО” ЯВГАН АЯЛЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Сүхбаатар аймгийн прокурорын газраас аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Цагдаагийн газар, Шүүхийн шинжилгээний албатай хамтран “Байгалиа хамгаалахад бидний оролцоо” явган аяллыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
СУРАГЧИД ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

СУРАГЧИД ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Сүхбаатар аймгийн прокурорын газраас аймаг дахь ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн прокурор болох хүсэл сонирхолтой 20 гаруй сурагчдад байгууллагын үйл ажиллагаагаа танилцуулсан байна.

Дэлгэрэнгүй