card

Түүхэн товчоо

Онцлох мэдээлэл

Аймгийн прокурорын газрын түүхэн товчоо

Сүхбаатар аймгийн прокурорын газар нь Жавхлант шарга аймагт 1942 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдөр 12 ажилтны орон тоотой, хөдөө сумдыг хуваарилан харьяалсан ангийн 3 байцаагчтай үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн түүхтэй.

БНМАУ-ын Улсын Бага хурлын Тэргүүлэгчдийн 1943 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолоор аймгийн нэр өөрчлөгдсөнөөр Сүхбаатар аймгийн прокурорын газар гэж нэрлэгдэж, өдгөө 21 прокурор, ажилтны орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.